Financieel steunen

Voor de uitvoering van het werk is Gave afhankelijk van giften. Gave ontvangt geen subsidie. Op verschillende manieren is een bijdrage mogelijk. Algemene giften worden gebruikt voor kantoor- en reiskosten. Voor projecten kunnen specifieke giften worden overgemaakt. Voorbeelden van projecten zijn:

Medewerkers van Gave leven van een eigen achterban die voor hun salaris zorgt. Dit wordt niet vanuit de algemene middelen van Gave gedaan.

  • Geef uw iDEAL-gift, of uw meermalige incasso hier.

IBAN-code: NL85 INGB 0006 9900 56

Voor giften vanuit het buitenland, is de Swift/BIC-code: INGBNL2A nodig.

ANBI

Gave is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.