Donatie

Help asielzoekers door Gave te steunen. Dankzij onze donateurs kunnen we ons inzetten om asielzoekers in aanraking te brengen met Gods liefde. Uw steun is daarom hartelijk welkom. Met de inkomsten financiert Gave haar activiteiten. Reis- en organisatiekosten worden hiervan betaald. Het salaris van medewerkers wordt niet uitbetaald vanuit de donaties, de inning gebeurt door aparte achterbancomitť’s.

U kunt ons werk steunen door u op te geven als donateur (minimaal 15 Euro per jaar).

Klik hier om u op te geven als donateur. 

Bankrekening

IBAN: NL85 INGB 0006 9900 56

Voor giften vanuit buitenland, is soms de volgende code ook nodig:

Swift/BIC-code: INGBNL2A