Kinderwerk

Wie ťťn van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.
Markus 9:37a.

Een kinderclub bij het azc of in de wijk. Een plek waar kinderen heerlijk kunnen spelen, luisteren, zingen en knutselen. Een plek waar ze de onzekerheid even kunnen vergeten en waar ze kind kunnen zijn. Een plek waar ze horen over de liefde van Jezus, ook voor hen. Rond veel asielzoekerscentra zijn al kinderclubs.

Portret van een kind

“In Afghanistan leefden we in angst. Ik ging niet naar school en kon ook niet buitenspelen. Dat was veel te gevaarlijk. Bommen ontploften regelmatig vlakbij ons huis. Op een dag kwam mijn vader geschrokken thuis. Hij zei dat we meteen moesten vluchten. De taliban wilden hem vermoorden. Ik heb snel wat kleren gepakt, een pop en een foto van mijn familie. Dat ben ik onderweg allemaal kwijtgeraakt. We moesten zo snel vluchten dat we zelfs niet op mijn moeder, broertje en zusje konden wachten. Zij waren bij iemand op bezoek. Het was een gevaarlijke reis. Ik was blij dat we naar een veilig land gingen. Maar ik was ook bang dat ik mijn moeder nooit meer terug zou zien.” - Parwana (Bron: vluchtelingenwerk)

Impressie van een kinderwerker

"Op de kinderbijbelclub probeer ik iets van Gods liefde te laten zien. Dan zingen we liedjes, vertellen een Bijbelverhaal en maken er een leuk werkje bij. De kinderen zijn erg dankbaar voor deze middagen. Ze staan open voor het Evangelie en vinden de Bijbelverhalen prachtig. Zingen doen ze ook graag. Sommige kinderen hebben veel meegemaakt. Het is wel eens lastig om dat in gedachten te houden als ze niet goed luisteren of juist aandacht opeisen. Ik hoop dat ze later nog eens terugdenken aan de kinderclub. Dat ze zich herinneren hoe leuk die was en dat ze de Bijbelverhalen en liedjes dan nog kennen. Ook hoop ik dat ze op zoek gaan naar God. De kinderen zijn allemaal even lief. Het zijn stuk voor stuk schatten!" - Paula Kegel

Iets voor u?

Heeft u hart voor kinderen? Wilt u hen in aanraking brengen met de liefde van Jezus? Dan is dit wellicht iets voor u om over na te denken. Als kinderwerk Gave willen we u hier graag bij helpen. Want een kinderclub is er niet zomaar. Er moeten dingen geregeld worden, contacten gelegd, een programma in elkaar gezet. Hieronder vindt u ons aanbod.

Ons aanbod

Cursus Kinderwerk

Vanaf 21 maart 2017 geeft Gave in Utrecht een 3-avond durende cursus kinderwerk.
Klik hier voor meer info.

Begeleiding bij kinderwerk bij het azc

Eerste gesprek: bij minimaal vier belangstellenden om kinderwerk op te starten komen we bij u langs om een eerste gesprek aan te gaan. Hierin gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden voor het opstarten van een club.
Traject opstart: tijdens de opstart van de club zullen we aanwezig zijn bij een aantal overlegmomenten. We denken mee in wat geregeld moet worden, zoals een ruimte, financiŽn en materiaal. Ook zijn we beschikbaar voor vragen. 
Na de opstart: we zijn een keer bij de club aanwezig en letten hierbij op wat goed gaat en wat beter kan. Indien nodig komen we een tweede keer langs.
In onze gratis handreiking Kinderclub opstarten leest u wat belangrijk is bij het opstarten van een club. Vraag deze handreiking (samen met Achtergrondinformatie) hier aan.
Om het clubwerk zelf te vergemakkelijken vindt u hier een tweetalig lijstje met veel gebruikte woorden en uitdrukkingen op een kinderclub (Nederlands - Arabisch).

Begeleiding bij kinderwerk in de wijk

Ook in de wijk willen we u graag begeleiding bieden in de opstart van het kinderwerk. We doen dit in samenwerking met onder andere stichting IKEG, stichting de Herikon en stichting Evangelie & Moslims. Bij interesse kunt u mailen naar .

Kidsclubnieuws

Met deze nieuwsbrief willen we kinderwerkers inspireren, toerusten en bemoedigen. Hij bestaat uit meerdere onderdelen. Een woord uit de Bijbel, een gebedshoek, een informatief deel, een getuigenis en belangrijke data zowel voor asielzoekerskinderen als voor kinderwerkers. Kortom: met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van alle ontwikkelingen rond kinderwerk en asielzoekerskinderen. Heeft u belangstelling voor het ontvangen van deze nieuwsbrief? U kunt zich hier opgeven.

Toerusting

Er zijn verschillende onderwerpen waarop wij toerusting kunnen geven. Bij het aanbieden van kinderwerk kijk je met je ene oog naar de kinderen, met je andere oog naar de boodschap die je door wilt geven. We kunnen u meer vertellen over:

  • Bijbelse visie op vluchtelingen en kinderwerk
  • De leefwereld van asielzoekerskinderen
  • De cultuur
  • Islam en andere godsdiensten
  • Onze boodschap en hoe sluit je aan bij het kind
  • De inhoudelijke kant van de club: de vertelling, het gebed, zingen met kinderen, orde op de club.

Bij interesse kunt u mailen naar . Informatie over onze cursus kinderwerk en diverse interessante websites voor kinderwerk vindt u hier.

Aanmelden

Wilt u graag aan de slag met kinderwerk, maar weet u niet met wie? Dan kunt u zich opgeven via . Wij kunnen u wellicht koppelen aan andere kinderwerkers of aan een bestaande kinderclub.

Projecten kinderwerk

Rugtasactie

Vlak voor de kerstvakantie zullen kinderen op minimaal 14 azc’s in Nederland een rugtasje ontvangen met speelgoed en schrijfwaren. Stichting Gave en Stichting De Samaritaan organiseren deze rugtasactie. Hier vindt u meer informatie over dit project.

Moeder-en-Kindweekenden

Gave organiseert weekenden voor alleenstaande asielzoeker-moeders en haar kinderen (tot en met 7 jaar). Lees hier meer over dit bijzondere project.

Arabische conferentie

Iedere zomer organiseert Gave een grote vierdaagse conferentie voor Arabisch-sprekenden. Meer dan 500 (ex-)asielzoekers, van wie de meesten moslim zijn, worden uitgenodigd. Bekende Arabische sprekers zullen de aanwezigen in aanraking brengen met het Evangelie. Daarnaast is er veel ruimte voor ontmoeting. Stichting Gave verzorgt het kinderwerk tijdens deze conferentie. Lees hier meer over dit project of om je op te geven als vrijwilliger kinderwerk. 

Mobiel team: kinderwerker voor een weekend per jaar!

Arabische kinderen, Afghaanse kinderen. Regelmatig zijn er conferenties voor verschillende taalgroepen. Gave verzorgt het kinderwerk tijdens deze conferenties. Helpt u mee om hier een fijne tijd van te maken? Een tijd waarin kinderen plezier hebben en de verhalen uit de Bijbel horen!
Zodra de aanvraag bij ons binnenkomt nemen wij contact met u op. U krijgt van ons de vraag of u het weekend van de conferentie bij kunt springen bij het kinderwerk. Daarnaast krijgt u informatie over de plaats en het aantal kinderen dat verwacht wordt. De doelgroep is wisselend. Dit hangt af van het karakter van de conferentie.
We bieden kinderwerk aan op de momenten dat de ouders een programma hebben. De meeste conferenties starten op vrijdagavond en gaan door tot zondag.
We maken met elkaar een programma voor dat weekend. Een programma aan de hand van een thema of een Bijbelverhaal. In het programma is er plaats voor muziek, creativiteit, gebed, een vertelling, spel en gesprek.
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden, u ontvangt gratis kost en inwoning en eventuele kosten worden betaald. Wilt u meedoen? Opgeven kan via .