Meer over ANBI

Gave is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hiermee zijn giften aan Gave aftrekbaar voor de belastingen. Op deze pagina vind je relevante informatie hierbij.

Doelstelling

Stichting Gave stelt zich ten doel:

  • Het stimuleren en begeleiden van kerkelijk werk onder asielzoekers en vluchtelingen, alsmede het toerusten daartoe. Hieronder worden zowel pastorale, diaconale als missionaire activiteiten verstaan;
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (uit de statuten: 1.3 Doelstelling).

Stichting Gave staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) Amersfoort onder nummer 41187131.
Het RSIN nummer van Gave is: 804521785.

Jaarverslag

Bekijk hier ons meest recente jaarverslag. Hier vind je ook de hoofdlijnen van onze plannen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, de directeur en aanvullende bestuursleden. De directeur heeft geen nevenfuncties en er is geen bezoldiging voor bestuursleden. De samenstelling en namen van het bestuur vind je hier.

Overig

  1. Contactgegevens Gave
  2. Fraudeprotocol

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world