Periodiek schenken

Hoe werkt het?

Schenkt u al aan Gave of overweegt u Gave financieel te steunen? Als u dit structureel doet, is het aantrekkelijk om dit in de vorm van een periodieke schenking te doen. Bij een periodieke schenking tekent u een overeenkomst om minimaal vijf jaar iedere periode een gelijke schenking te doen. Daarmee zijn uw schenkingen geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Na de aangifte inkomstenbelasting betaalt de Belastingdienst u een gedeelte terug van de schenking. Sinds 1 januari 2014 is voor periodiek schenken geen notariële akte meer nodig. U kunt hiervoor eenvoudig een overeenkomst schenking gebruiken.

Voordeel voor u en Gave

Met een periodieke schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de schenking terug. Gave is verzekerd van financiële steun en u bent verzekerd van een belastingaftrek. U kunt dus meer schenken zonder dat het u extra geld kost.

Algemene voorwaarden

Wilt u het bedrag dat u schenkt volledig kunnen aftrekken van de belasting, dan gelden de volgende voorwaarden (bron www.belastingdienst.nl):

 1. U hebt de schenking laten vastleggen in een schenkingsovereenkomst.
 2. De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI-instelling (= Gave ook).
 3. U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen (minimaal eenmaal per jaar) die uiterlijk eindigen bij het overlijden.
 4. U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen.
 5. Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking.
 6. Bij uw aangifte inkomstenbelasting dient u de betaling van een termijn op te geven als ‘periodieke gift’ onder het kopje ‘aftrekposten’.

Schenkingsovereenkomst

 1. Download hier de schenkingsovereenkomst
 2. Vul deze in en onderteken beide exemplaren
 3. Stuur de overeenkomsten op naar Gave:
  Marie Curiestraat 35
  3846 BW Harderwijk
 4. Gave ondertekent beide formulieren en stuurt één exemplaar naar u terug
 5. Vanaf nu kunt u bij uw belastingaangifte gebruik maken van het extra belastingvoordeel
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world