Training door Gave

Betrokkenheid bij vluchtelingen begint met de juiste informatie. Gave wil hier graag bij helpen. Daarom geven wij door heel Nederland trainingen over het werk onder vluchtelingen. U kunt deelnemen aan een training in uw buurt of de e-learning volgen.

Om het werk onder vluchtelingen te starten en toe te rusten, organiseert Gave diverse trainingen en cursussen. U kunt aansluiten bij een training in uw buurt. Kijk in onze agenda wanneer een cursus gepland staat.

Ook bieden we een online training aan, de e-learning ‘In contact met de vluchteling’.

Daarnaast kunnen we op uw verzoek een training of cursus organiseren voor een groep belangstellenden. Hiervoor kunt u contact leggen met onze servicedesk.

Hieronder vindt u ons aanbod

TrainingsavondIn contact met de vluchteling
E-learningIn contact met de vluchteling
In contact met moslims
CursusOp weg met een vluchteling
Kinderwerk
Vrouwenwerk
Jongerenwerk

 

Trainingsavond – In contact met de vluchteling

Mensen die in contact zijn of willen met vluchtelingen vinden het vaak fijn om meer te weten over het leven van de vluchteling, contacten leggen met vluchtelingen en over verschil in culturen. Hiervoor bieden wij de trainingsavond ‘In contact met de vluchteling’. We vertellen op deze avond over culturen en cultuurverschillen en we delen ervaringen. Ook geven we handvatten hoe je je geloof kunt delen. Vluchtelingen hebben vaak diepe geestelijk nood, en zijn regelmatig nieuwsgierig naar de God van de Bijbel. We helpen u om dat gesprek aan te gaan.
Op aanvraag kunnen we ook over andere thema’s een trainingsavond organiseren.

Start:In de agenda  ziet u waar u binnenkort een training kunt volgen. Bij meer dan twintig deelnemers komen we naar u toe om de training te geven.
Kosten:Na afloop krijgen deelnemers de vraag hoeveel de training hen waard is (waardepaling achteraf).
Cursusduur:Eén avond

E-learning – In contact met de vluchteling

Voor iedereen die op zijn eigen tijd via een computer meer wil leren over omgang met vluchtelingen biedt Gave een online cursus (e-learning) ‘In contact met de vluchteling’. De cursusdeelnemers worden getraind in het omgaan met andere culturen en het voeren van een geloofsgesprek. De e-learning bestaat uit filmpjes, leesteksten en praktische opdrachten. Op eigen tempo kan de cursist de leerstof tot zich nemen. Twee cursusmomenten van anderhalf uur geven het beste resultaat. In een besloten forum is er ruimte om vragen en ervaringen uit te wisselen met andere cursusdeelnemers en een tutor vanuit Gave.

De e-learning is gemaakt met software die ook door scholen en zendingsorganisaties wordt gebruikt (its learning via NET-Foundation).Gave ontwikkelt ook andere online cursussen.

Kosten:5 euro (alleen via iDEAL te betalen).
Start:Iedere eerste werkdag van de maand start (bij voldoende animo) een e-learning.
Cursusduur:Cursisten hebben drie weken om de training af te ronden.
Aanmelden:U kunt zich aanmelden via dit formulier.

E-learning – In contact met moslims

Wilt u moslims beter begrijpen en ontdekken hoe u kan getuigen van uw christelijk geloof? Via de nieuwe e-learning van Gave ‘In contact met moslims’ is dit mogelijk. Vanachter uw eigen computer kunt u de cursus volgen. De e-learning bestaat uit filmpjes, leesteksten en praktische opdrachten. Op uw eigen moment kunt u de leerstof tot zich nemen. Eerder heeft Gave al de e-learning ‘In contact met vluchtelingen’ ontwikkeld en in september volgt de module ‘In contact met (oosters) orthodoxe christenen’. De verschillende modules zijn voor tien euro te volgen.

Kosten:10 euro (alleen via iDEAL te betalen).
Start:Iedere eerste werkdag van de maand start (bij voldoende animo) een e-learning.
Cursusduur:Cursisten hebben drie weken om de training af te ronden.
Aanmelden:U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Cursus Op weg met een vluchteling

Op weg gaan met vluchtelingen. Dat is de rode draad van de cursus ‘Op weg met een vluchteling’. Hoe ziet de weg van een asielzoeker er uit en hoe kunt u een stukje meelopen op zijn levensweg? Wilt u meer leren over vluchtelingen en/of overweegt u om actief te worden in het werk onder vluchtelingen? Dan is deze cursus voor u. In vier avonden raakt u geïnspireerd en wordt u praktisch toegerust om vanuit bijbelse motieven in eigen omgeving om te zien naar vluchtelingen. Ook als u al contact hebt met vluchtelingen is deze cursus interessant voor u. U doet nieuwe inspiratie op en kan met anderen uw ervaringen delen.

De volgende thema’s komen aan bod:

1De reis van de vluchteling– landen van herkomst
– bijbels zicht op vluchtelingen
– vluchtverhalen
 2Het verblijf van de vluchteling– opvang en procedure
– cultuur
 3Het geloof van de vluchteling– wereldgodsdiensten
– met name islam
 4In contact met de vluchteling– geloofscommunicatie
– kerkelijke activiteiten

 

Kosten:Na afloop krijgen deelnemers de vraag hoeveel de cursus hen waard is (waardepaling achteraf). Richtbedrag is 50 euro (incl. cursusmap).
Start:In de agenda ziet u waar u binnenkort een cursus kunt volgen. Bij meer dan twintig deelnemers komen we naar u toe om de cursus te geven.
Cursusduur:Vier avonden
Aanmelding:Via dit formulier kunt u zich aanmelden.

Cursus Kinderwerk

Onder vluchtelingen bevinden zich ook kinderen, die vaak met hun vader en/of moeder naar ons land zijn gevlucht. Op school leren ze al snel Nederlands. Gods hart gaat uit naar kinderen. Jezus’ heeft hierin ons een goed voorbeeld gegeven. Om vluchtelingenkinderen op een goede manier in aanraking met Jezus’ liefde te brengen, heeft Gave een cursus opgezet met de volgende thema’s:

 • Wat geloven vluchtelingenkinderen?
 • Vertellen van de christelijke boodschap
 • Bidden met kinderen
 • Orde op de club
Kosten:Na afloop krijgen deelnemers de vraag hoeveel de cursus hen waard is (waardepaling achteraf). Richtbedrag is 50 euro (incl. cursusmap).
Start:In de agenda ziet u waar u binnenkort een cursus kunt volgen. Bij meer dan tien deelnemers komen we naar u toe om de cursus te geven.
Cursusduur:Drie tot vier avonden

Cursus Vrouwenwerk

Vrouwen vormen een speciale doelgroep binnen het werk onder vluchtelingen. Al te vaak zijn vrouwen vergeten of zelfs achtergesteld. We geloven dat God een speciaal plan heeft voor en met vrouwen. Daarom is het goed om aandacht te geven en energie te steken in activiteiten voor vrouwen. Hiervoor is een cursus van vier avonden ontwikkeld. De volgende onderwerpen komen langs:

 • Doel en doelgroep
 • Kansen voor vrouwenwerk
 • Opzetten van vrouwenwerk
 • Werksoorten in groepswerk
Kosten:Na afloop krijgen deelnemers de vraag hoeveel de cursus hen waard is en wat ze (waardepaling achteraf). Richtbedrag is 50 euro (incl. cursusmap)
Start:In de agenda  ziet u waar u binnenkort een cursus kunt volgen. Bij meer dan tien deelnemers komen we naar u toe om de cursus te geven.
Cursusduur:Drie tot vier avonden

Cursus Jongerenwerk

Een groot deel van de vluchtelingen is jongere. Een unieke kans om hen te verbinden met Nederlandse jongeren. Om het jongerenwerk op te zetten of uit te breiden heeft Gave een cursus ontwikkeld. De cursus duurt drie of vier avonden en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Wat is de leefwereld van vluchtelingenjongeren?
 • Hoe vorm ik een leidersgroep?
 • Welke activiteiten zijn geschikt voor jongeren?
Kosten:Na afloop krijgen deelnemers de vraag hoe veel de cursus hen waard is (waardepaling achteraf). Richtbedrag is 50 euro (incl. cursusmap).
Start:In de agenda  ziet u waar u binnenkort een cursus kunt volgen. Bij meer dan tien deelnemers komen we naar u toe om de cursus te geven.
Cursusduur:Drie tot vier avonden

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world