Opstart van lokaal werk

Alleen kun jij veel betekenen in het leven van vluchtelingen. Maar samen is er nog meer mogelijk. Gave helpt lokale christenen met het opzetten van werk onder vluchtelingen. We geven praktische tips en ondersteuning.

Vanuit de kennis en ervaring kan Gave lokale christenen goed op weg helpen bij de opzet van werk onder vluchtelingen. Gave gelooft in de kracht van interkerkelijke samenwerking. Daarom adviseren we om vanuit een interkerkelijke werkgroep de activiteiten op te zetten.

Wil jij bijvoorbeeld starten met een inloopochtend voor vrouwen, of een kinderclub? Gave helpt je niet alleen met trainingsmateriaal en tips, maar ook met collega’s die naast je staan en je op weg helpen. Dit kan ook rond de thema’s: internationale kerkdiensten, bijbelstudie en jongerenwerk.

Je kunt ook een House of Joy opzetten in de buurt van een asielzoekerscentrum. Een House of Joy is een concept van Gave, van waaruit lokale kerken gezamenlijk activiteiten aanbieden aan vluchtelingen.

Voor de lokale organisatie is in diverse plaatsen een vrijwilligerscoördinator van Gave actief. De vrijwilligerscoördinator is het contact tussen de plaatselijke interkerkeljke werkgroep en Gave. Gave streeft ernaar om bij ieder asielzoekerscentrum een vrijwilligerscoördinator aan te stellen. Daarnaast heeft Gave medewerkers met specifieke kennis die jou lokaal verder kunnen helpen met bijvoorbeeld kinder- of jongerenwerk.

In sommige plaatsen werken interculturele missionaire werkers in dienst van Gave. Sommigen van hen worden financieel ondersteund door Verre Naasten. Dit zijn oud-vluchtelingen met een missionaire bediening onder hun eigen taal- en cultuurgroep in Nederland. De werkers zijn al langere tijd in Nederland en verbonden aan Nederlandse kerken en mede-christenen. Hierdoor kunnen zij, samen met Nederlandse kerken, het missionaire werk onder vluchtelingen vormgeven.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world