Hulp aan uitgeprocedeerden

Home / Ik wil advies en begeleiding / Juridisch advies / Hulp aan uitgeprocedeerden

Asielzoekers hopen hier in Nederland een nieuw bestaan op te kunnen bouwen. Als je (na soms lange procedures) geen verblijfsvergunning krijgt raak je je toekomstperspectief kwijt. Hoe help je mensen in zo’n situatie aan perspectief?

Stel je voor dat je zelf op de vlucht slaat omdat je je leven niet meer zeker bent. Al je bestaanszekerheden vallen weg: huis, inkomen, voedsel, gezondheidszorg, je bent nergens meer zeker van. Je leven zit in een crisis en gaat bergafwaarts. Na een lange, onzekere reis kom je aan in Nederland en vraag je asiel aan. Je krijgt basale opvang en er gloort weer hoop: je hebt een dak boven je hoofd, er is eten en drinken en een redelijke mate van medische zorg. Bovendien ben je veilig. Je leven stabiliseert. Hopelijk krijg je asiel en gaat je leven weer bergopwaarts. Als je uitgeprocedeerd raakt en het asielzoekerscentrum uit moet kom je echter weer terug in de crisis en gaat je levenssituatie opnieuw bergafwaarts. Hoe buig je die lijn weer om in positieve richting?

Als je een relatie hebt opgebouwd met een asielzoeker, kunnen er veel vragen op je af komen. Kun je het over je hart verkrijgen iemand zomaar los te laten? Moet je alles op alles zetten om hem in Nederland te houden? Desnoods in de illegaliteit? Moet je dus hoe dan ook maar onderdak bieden? Voor hoe lang? Of zijn er andere mogelijkheden?

Het juridisch team van Gave zit klaar om jouw vragen te bespreken. We benadrukken wel dat Gave niet in staat is zelf concreet hulp te verlenen. Gave kan bijvoorbeeld geen onderdak of financiële ondersteuning bieden. Bij Gave kun je wel terecht voor:

  1. Een luisterend oor: het kan helpen als jij een situatie met ons bespreekt om helder te krijgen wat realistisch is en wat jouw specifieke bijdrage mag zijn. In het algemeen benadrukken wij dat het voor jou het belangrijkste is om Christus’ liefde te betonen, een luisterend oor te bieden en voor (en zo mogelijk ook met) de asielzoeker te bidden.
  2. Een toerustingsavond waar ingegaan wordt op de vragen die bij jou leven.
  3. Enkele handreikingen en de brochure “Geen doodlopende weg”.

Bij Gave hebben we extra aandacht voor christen-asielzoekers. Soms kan een goed voorbereide nieuwe asielaanvraag uitkomst bieden. Zie hiervoor deze webpagina.

Externe links

“Gave is voor mij een belangrijke organisatie geworden.”

- Dominee Everts

Lees het verhaal van Dominee Everts »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world