Persbericht aangepast landenbeleid Iran

De veiligheid van afvalligen en bekeerlingen in Iran is verslechterd. Toch meent de staatssecretaris in het onlangs aangepaste landenbeleid Iran dat er voor groepen afvalligen en bekeerlingen minder vaak reden is om asiel te verlenen dan tot nu toe. Stichting Gave maakt zich hier zorgen over en heeft op 7 februari een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om aandacht hiervoor te vragen.

Volgens Gave heeft de staatssecretaris zijn besluit gebaseerd op de toenemende secularisatie in Iran. Hierdoor wordt afvalligheid van de islam en bekering tot een ander geloof steeds meer geaccepteerd in de Iraanse samenleving. Van der Burg veronderstelt dat dit tot minder asielaanvragen zal leiden.

Gave benadrukt in de brief echter, dat deze bekeerlingen en afvalligen (‘religieverlaters’) vervolgd worden door de Iraanse overheid. Deze overheid keert zich juist tegen deze secularisatie, zoals in september 2022 bleek bij de bloedige reactie op de protesten na de arrestatie van Masha Amini vanwege overtreding van de religieuze kledingwetten. President Raisi van Iran benadrukte daarbij dat vrouwen zich moeten bedekken, omdat het een religieuze noodzaak is. Overtreding van de islamitische voorschriften in het openbaar kan in Iran zwaar bestraft worden.

Ook de christenen in Iran durven steeds minder uiting te geven aan hun geloof uit angst voor vervolging. Dit betreft niet alleen de leiders van de geheime huiskerken, maar ook gewone bezoekers van die kerken. Reden voor Gave om bij de Tweede Kamer aandacht te vragen voor dit besluit.

Meer informatie kunt u vinden op onze Juridische pagina.

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world