Alies Koetsier

Juridisch consultant

Jaarlijks komen duizenden christenasielzoekers ons land binnen. Menselijk gezien ligt hun lot in de handen van de IND. Velen van hen ontvangen geen recht op verblijf in Nederland. Ik probeer daar samen met het juridisch team van Gave verandering in te brengen.

Ik ben dagelijks bezig met dossieronderzoek van afgewezen christenasielzoekers. Helaas zien wij te veel misgaan in asielprocedures die we onder ogen krijgen. De IND verbindt bijvoorbeeld verkeerde conclusies aan verklaringen van een bekeerling, of doet stellingnames die volstrekt onjuist zijn. Onze rapportages worden via de advocaat ingebracht in de asielprocedure.

Mijn werk brengt verandering teweeg. Regelmatig ontvangen we bericht van een advocaat dat ons dossieronderzoek heeft bijgedragen aan het verlenen van een verblijfsvergunning. Dat maakt mijn werk heel bijzonder, en dus ook belangrijk. Ik kan dit werk niet uitvoeren zonder trouwe steun van donateurs.

Alies Koetsier/alieskoetsier


Alies voor de vluchteling

Nieuwsbrief


Contact achterban
abcalieskoetsier@gave.nl
Rekeningnummer:
IBAN: NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Alies Koetsier-van Ark

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world