Alies Koetsier

Juridisch consultant

‘Ik moest mijn land verlaten omdat ik ben bekeerd tot het christendom. Wij hadden onze eigen huiskerk en wij waren bezig met ons geloof. Wij wilden het geloof in het geheim verspreiden onder (ex-) moslims. Op een ochtend was er een inval. Ik was zelf niet in het huis. [Naam] belde mij en zei dat ik beter zo snel mogelijk kon vluchten. Dat heb ik gedaan toen het donker werd. […] Ik word gedood, dat is vrijwel zeker. De autoriteiten zullen mij straffen. Ze weten dat ik activiteiten heb verricht. Ik vrees ook voor mijn stam. Het is een zeer zware schande als iemand afstand neemt van de islam. Arabieren zijn hier heel gevoelig voor. Ze straffen je al als ze het haar van een vrouw zien. Het is een schande in hun ogen. Soms worden vrouwen hierom al gedood.’

Ik ontmoet ze wekelijks aan mijn bureau. Levensverhalen van christenvluchtelingen. Op papier, welteverstaan. Naast dat levensverhaal ligt de afwijzing van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Het zijn dossiers die bol staan van pijn, trauma en onrecht. En, heel eerlijk? Ik weet het soms ook gewoon even niet. Wat is nou recht? Wat is eerlijk? Wat is waarheid? Wat is leugen? Ingewikkelde levensvragen. Voor mezelf, en al helemaal wanneer je dit voor een ander moet beoordelen.

Maar het moet. Want er gaat nog zóveel mis in de beoordeling van asielaanvragen. Een asielzoeker die zijn vluchtroute niet goed kan navertellen. Of die namen van mensen die hij onderweg tegenkwam niet meer weet. Een bekeerling die verweten wordt dat hij maar vijf namen van discipelen kan noemen. Of iemand die niet kan vertellen waarom hij naar een Pinkstergemeente gaat. Het gebeurt, helaas. De vragen zijn niet altijd verkeerd. Als er echter een afwijzing volgt enkel op basis van antwoorden op vragen als deze, dan gaat er iets mis. Dan is er sprake van een onzorgvuldige beoordeling. En dat vechten we aan. Want een overheidsinstantie die afwijkt van haar eigen kaders en richtlijnen? Dat is onrecht. En onrecht vraagt om optreden, zingt mijn levenslied:

Maak ons hart onrustig, God
Dat het ontevreden klopt
Als we mooie leugens horen
En gemakkelijke woorden
Maak ons hart onrustig, God

Steek in ons Uw woede aan
Om het onrecht te weerstaan
Geef ons moed om op te treden
Laat ons vechten voor de vrede
Steek in ons uw woede aan

Laat ons dwaas en koppig zijn
Laat ons doorgaan tot het eind
Gaat het onze kracht te boven
Laat ons dan in U geloven
Laat ons dwaas en koppig zijn

Want het is Uw koninkrijk
Tot in alle eeuwigheid

Help jij mee in deze strijd tegen onrecht? Bid, geef en doe!

Alies Koetsier/alieskoetsier


Alies voor de vluchteling

Nieuwsbrief


Contact achterban
abcalieskoetsier@gave.nl
Rekeningnummer:
IBAN: NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Alies Koetsier-van Ark

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world