Annemiek van der Tak

Kinderwerker

Ik wil vluchtelingenkinderen met woorden en daden laten zien wie Jezus is. Ik verlang ernaar dat vluchtelingenkinderen Jezus leren kennen en thuiskomen bij de Vader.

Ik bouw mee aan clubs bij het azc waar kinderen plezier hebben en horen over de liefde van Jezus. Wat mij persoonlijk raakt bij dit werk is dat de kinderen dankbaar zijn. Het is mooi om iets te kunnen betekenen voor vluchtelingenkinderen die veel hebben meegemaakt. Door het delen van het evangelie tijdens de club geeft Jezus hen weer hoop.

Voor de kinderwerkers bieden we materiaal, ondersteuning en bemoediging aan. Het werken met vluchtelingenkinderen is een extra uitdaging, vanwege de taal en trauma’s. Het is belangrijk, dat kinderwerkers hulp kunnen vragen als ze dit nodig hebben. Het is mooi om te zien als kinderwerkers enthousiast zijn en van betekenis zijn.

Mijn bron om dit werk te kunnen doen is God. In 1 Johannes 4:19 staat: Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Deze liefde geef ik graag door in mijn werk. Hopelijk wilt u een verschil maken voor vluchtelingenkinderen door dit werk te steunen. Dit kan door te bidden, mee te leven en een maandelijkse gift over te maken. Heel hartelijk bedankt alvast!

.


Contact achterban
abcannemiekvandertak@gave.nl
Rekeningnummer:
IBAN: NL85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Annemiek van der Tak

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world