Auke van der Helm

Juridisch consultant

Een Iraanse christen die een voorbeeld is voor zijn kerkgenoten, maar de IND gelooft niet dat hij christen is. Een Afghaanse christen die op het azc wordt bedreigd vanwege zijn bekering. In mijn werk vecht ik voor hun rechten!

Ik heb veel contact met christenen die in contact zijn gekomen met een asielzoeker die door de IND is afgewezen. Zij begrijpen niet dat de IND de asielzoeker heeft afgewezen, hebben gevoelens van onrecht en weten ook niet of er nog mogelijkheden zijn. Ik probeer hen verder te helpen. Bijvoorbeeld met gerichte adviezen voor de voorbereiding op een nieuwe aanvraag. Maar soms moet we ook onder ogen zien dat terugkeer misschien meer perspectief biedt dan illegaliteit in Nederland.

Wanneer christenen met een migratieachtergrond worden bedreigd of geïntimideerd vanwege hun geloof, kom ik in actie. Via ons meldpunt verzamelen we hierover informatie en gaan we gesprekken aan met slachtoffers. We doen dit om hun een netwerk te kunnen bieden voor geestelijke ondersteuning, maar ook om met hun verhalen een betere kijk te krijgen op dit probleem. Door hierover gesprekken te voeren met het COA en met politieke partijen wil ik bewustwording op gang brengen om het probleem beter te kunnen tegengaan.

Ik ervaar het als heel bijzonder om dit werk te doen. Vluchtelingen zijn kwetsbare mensen, en veel christenen, met name bekeerlingen onder hen, zijn extra kwetsbaar. Het is mooi en soms ook heftig om voor hun rechten te strijden. Dit werk kan ik alleen maar doen met steun van een groep trouwe donateurs, maar bovenal alleen maar door jullie gebed en de zegen van mijn Vader.Auke van der Helm


Nieuwsbrief


Contact achterban
abcaukevanderhelm@gave.nl
Rekeningnummer:
IBAN:  NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Auke van der Helm

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world