Catherine van Dam

Veldwerker

 

Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven?
En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord?
En hoe kunnen ze over Hem horen zonder dat iemand Hem verkondigt?
En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden?
Rom. 10:13-15 NBV21.

Sinds 1 december 2023 ben ik veldwerker in Rotterdam. Ik werk officieel 16 uur per week.

In Rotterdam is er geen vaste azc maar wel vijf noodopvang schepen, die op diverse plekken door de stad liggen aangemeerd, waarop er ongeveer 2000 bedden beschikbaar zijn voor COA vluchtelingen. Vier van de vijf schepen liggen op max. 15 minuten fietsen van waar ik naar de kerk ga. Ze wonen letterlijk om de hoek. Zoveel nood zo dichtbij daar kon ik niet om heen.

Het is in Rotterdam pionieren. Vanuit verschillende kerken vinden sporadische diaconale activiteiten plaats. Er is veel werk te doen en momenteel zijn er weinig vrijwilligers. Door samen te werken met lokale (migranten) kerken gebruik makend van bestaande activiteiten en nieuwe gerichte activiteiten op te zetten hoop ik meer vluchtelingen te kunnen bereiken. De activiteiten vallen binnen 3 zuilen: diaconie, gastvrijheid en geestelijk.

De Heere heeft de mensen die op de schepen in Rotterdam wonen bijna letterlijk bij onze op de stoep gebracht. We moeten er wat mee! Ze komen hier om in vrijheid en vrede te kunnen leven. Maar echt vrijheid en vrede, zoals alleen in de Heer Jezus Christus te vinden is, kennen velen niet. Mijn verlangen is een instrument in Gods hand te mogen zijn waardoor velen de weg van vrede en vrijheid in Christus Jezus mogen vinden.

Je kunt bijdragen om dit werk in Rotterdam mogelijk te maken. Doneer eens een bedrag per maand of eenmalig, bid voor het werk en de vluchtelingen of kom eens een keertje langs. Er is genoeg te doen.

Contact achterban
abccatherinevandam@gave.nl

Rekeningnummer:
IBAN:  NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Catherine van Dam

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world