Geert & Tietsje Wiersma

Relatiemanager Fryslân, Groningen en Drenthe & Veldwerker

Het is belangrijk dat vluchtelingen zich gezien en geliefd weten. Wij mogen het verschil maken door het werk wat wij samen met veel vrijwilligers doen in de Friesland, Groningen en Drenthe. God werkt door onze activiteiten heen en bereikt zo de asielzoekers met Zijn liefde.

Het verhaal van de vluchtelingen begon voor ons te leven toen we persoonlijk met hen in contact kwamen. Toen beseften we pas hoeveel ze al hadden meegemaakt voordat ze in Nederland kwamen. Maar ook het wonen op een azc en de lange procedures is voor hen vaak een traumatische ervaring. Wij mochten voor veel vluchtelingen tot steun zijn door er gewoon voor hen te zijn. Ons werkgebied als veldwerkers zijn de azc’s van Burgum en Drachten. Als relatiemanager is Geert actief in heel Friesland, Groningen en Drenthe. Zo zijn er leuke contacten ontstaan met heel veel vrijwilligers. Ook dienen nieuwe kerken zich aan en mogen wij tijdens een kerkdienst iets vertellen over het werk van Gave. Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld, zoals vrouwenochtenden en sportevenementen voor mannen. Belangrijk hierbij is dat we de liefde van Christus uitdelen door er gewoon te zijn voor de vluchtelingen en hen te geven wat ze nodig hebben. We ondersteunen kerken en werkgroepen op diaconaal, missionair en pastoraal gebied. Wij mogen delen van de overvloed die we van God hebben ontvangen. Maar dit kunnen we niet alleen. We zijn dankbaar voor onze vrienden die ons ondersteunen met gebed, bemoediging en financiële ondersteuning/pg/vluchtelingenwerk


Contact achterban
abcwiersma@gave.nl
Rekeningnummer:
IBAN:  NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Geert en Tietsje Wiersma

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world