Jan Pieter Mostert

Algemeen directeur

Het vluchtelingenprobleem kunnen we niet oplossen. Wat we wel kunnen is vluchtelingen laten voelen dat ze waardevolle medemensen zijn. Schepsels van God. 

Het is een voorrecht om directeur te zijn van Gave. Er wordt prachtig werk verzet. Vreugde en pijn liggen dicht bij elkaar. Dagelijks hoor ik verhalen over de troosteloosheid van het lange wachten op een azc, de vreugde van een gezinshereniging, de rauwheid van oorlog en het vinden van een nieuwe hoop en nieuw leven door Jezus Christus. Vanuit Gods liefde zijn we aan het werk. We gaan de pijn niet uit de weg. Misschien is dat juist wel wat zoveel voldoening geeft.

Gave doet veel: pastoraal werk, onder andere met werkers met een vluchtelingenachtergrond, juridisch advies, bezoekwerk op en rond de azc’s in Nederland, christenen helpen relaties aan te gaan met vluchtelingen. Het is mijn werk om dit samen met een managementteam in goede banen te leiden. Ik geniet van de bijna 70 gemotiveerde collega’s. Soms worden ze met veel uitzichtloosheid geconfronteerd. Het is belangrijk om een geestelijk en collegiaal sterk werkklimaat te hebben.

In mijn werk word ik gesteund door financiële partners. Zij zijn belangrijke pijlers onder mijn werk. Ik zou het geweldig vinden – het is ook hard nodig – als je partner wordt in mijn missie./Jan Pieter Mostert


/janpietermostert


Nieuwsbrief

Contact achterban
abcjanpietermostert@gave.nl
Rekeningnummer:
IBAN:  NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,

o.v.v. Jan Pieter Mostert

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world