Karlijn Beens

Coördinator Interculturele Activiteiten


Het creëren van momenten waarop vluchtelingen onvoorwaardelijk gezien en geliefd geworden: als coördinator Interculturele Activiteiten houd ik me er dagelijks mee bezig. Mijn verlangen is dat vluchtelingen hierdoorheen ontdekken en ervaren dat ze welkom zijn bij God en mensen.

Mijn naam is Karlijn Beens, ik ben 27 jaar en maak deel uit van een Nederlands-Arabische gemeente in Amersfoort. In de loop van 2022 groeide bij mij het verlangen om betrokken te raken bij mensen in nood. Op verschillende manieren kwam het werk van Stichting Gave onder mijn aandacht. Ik besloot de sprong te wagen, stuurde een open sollicitatie en werd aangenomen als coördinator Interculturele Activiteiten.

In deze functie help ik bij de organisatie van evenementen zoals jongerenkampen, Moeder- en Kindweekenden en vriendinnendagen. Met deze activiteiten biedt Gave een fysieke plek waar vluchtelingen thuiskomen bij God en mensen. “Dit is de plek waar ik genezing vond voor mijn verwonde hart”, vertelde een alleenstaande moeder die met haar kind deelnam aan een weekend. Het enthousiasme en de dankbaarheid van de deelnemers verrassen mij elke keer opnieuw.

Jongeren, moeders, kinderen: zij vormen het hart van het werk dat ik mag doen bij Gave. Wilt u hieraan bijdragen als partner? Van harte welkom!

Contact achterban
abckarlijnbeens@gave.nl

Rekeningnummer:
IBAN: NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,
o.v.v. Karlijn Beens

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world