Martijn en Daniëlle Overvest

Projectmanager en manager bedrijfsvoering

Het is ons verlangen dat vluchtelingen zich gezien en geliefd voelen. Als projectmanager en manager bedrijfsvoering werken Martijn en Daniëlle Overvest hier in liefde aan mee.

De kennis en ervaring die wij opdeden in de IT en accountancy willen we ten dienste stellen van Gods Koninkrijk. Door onze contacten met vluchtelingen groeide het verlangen iets voor hen te kunnen betekenen. Bij Gave kunnen we dat doen.

Daniëlle geeft leiding aan de ondersteunende afdelingen P&O, Financiën, IT en Facilitair. Het professionaliseren van de organisatie zorgt ervoor dat Gave meer kan bereiken met minder middelen.

Als projectmanager geeft Martijn leiding aan projecten die op dat moment gaande zijn bij Gave. Komopdethee.nl en de implementatie van een nieuw CRM systeem zijn voorbeelden van projecten. Hij onderzoekt ook of en hoe we de functie ‘azc pastor’ vorm kunnen geven. In de praktijk betekent dit dat hij mensen bezoekt op het azc. Christenen wil hij pastoraal ondersteunen. Ook met mensen die zoeken naar geloof wil hij over het christelijk geloof spreken.

Ons werk brengt verandering teweeg en we zijn God dankbaar dat we op zo’n bijzondere plek mogen werken. We kunnen dit alleen doen met de onmisbare hulp van onze achterban die ons steunt met gebed en financiële middelen.

Stichting Gave - Martijn en Danielle Overvest

Nieuwsbrief

Contact achterban
achterbandanielle@gmail.com


Rekeningnummer:
IBAN: NL81 INGB 0007 0996 41
t.n.v. Stichting Gave,
o.v.v. Martijn en Daniëlle Overvest

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world