Sia Loedeman

Veldwerker

Mijn Gave-avontuur: In 2018 bracht God, in een periode van zoeken naar een nieuwe uitdaging, stichting Gave op mijn pad. Niet wetend wat dit zou brengen, maar in vertrouwen dat Hij mij daar kon gebruiken met mijn gaven en talenten en liefde voor mijn medemens.

De weg naar de vreemdeling en in contact gaan met hen was mij nog vreemd. Door de jaren dat ik op het Secretariaat mocht werken is mij veel duidelijk geworden over hoe en wat wij met elkaar voor onze naaste vanuit andere culturen kunnen betekenen. Mijn hart werd geraakt bij het moeder-en-kindweekend door te zien wat aandacht en liefde met alleengaande moeders met hun kinderen uit het azc doet. Hen te zien genieten en even niet de asielzoeker te zijn met constante zorg rondom de kinderen, maar een vrouw en vriendin die een geliefde dochter van God is met misschien nog niet een verblijfsvergunning in Nederland maar wel in Zijn Koninkrijk! Mijn verlangen groeide om meer met medelanders in contact te komen en persoonlijk met hen op te trekken en hen te kunnen bemoedigen. Jezus liefde met hen te delen en hen een stuk eigenwaarde weer terug te geven.

Vlak voor corona ruilde ik 1 dag secretariaatswerk in voor een taak bij het Maatjesproject op het azc. Na kennismaking maatjes verbinden met een bewoner van het azc en hen met raad en daad terzijde staan. Begin van dit jaar heb ik mijn stoel op kantoor verruild voor 16 uur in het ‘veld’. Naast Harderwijk starten we nu ook met een Maatjesproject ‘Thuis in Ermelo’ voor statushouders/nieuwkomers. Samen met Welzijn Ermelo, Vluchtelingen Werk, Taalcafé vanuit de Bibliotheek en Diaconaal Platform van de kerken willen we de nieuwkomers helpen met comfortabeler en vlotter inburgeren. Als één van de drie coördinatoren willen we samen een verbindende en begeleidende rol gaan vervullen in het contact tussen de partijen en de maatjes met de inburgeraar. Maatjes gaan werven en met kennis ondersteunen en daarnaast momenten organiseren die hiervoor ook waardevol kunnen zijn.

Kortom een prachtige uitdaging met daarnaast de vriendschappen onderhouden die ik heb opgebouwd met mooie mensen uit verschillende landen. Ik leer van hen en zij van mij. Door te geven mogen we ontvangen. Samen bouwen aan een gelijkwaardige relatie!

Ik zou het fijn vinden jou te mogen begroeten als partner in mijn vriendenkring om mijn werk voort te kunnen zetten bij Gave. Jouw gebed en financiële ondersteuning helpen mij de vluchteling te kunnen helpen.

Zegen en groet,Nieuwsbrief


Promofilm Maatjesproject


Contact achterban
abcsialoedeman@gave.nl


Rekeningnummer:
IBAN:  NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,
o.v.v. Sia Loedeman

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world