Sina & Marieke

Intercultureel Missionair werkers

Wij zijn Sina & Marieke, een Afghaans-Nederlands stel, en ouders van drie kinderen. Oktober 2023 zijn we vanwege verschillende redenen onverwacht verhuisd naar Nederland (en momenteel woonachtig in Barneveld) na circa 7 jaar onder Farsi-sprekende vluchtelingen te hebben gediend in Griekenland.

Ook nu we hier zijn, willen we graag onze missie voortzetten waarbij ons hart in het bijzonder klopt voor het Afghaanse volk. We geloven in het ‘make disciples who make disciples’-principe en daarom zien we discipelschap- en leiderschapstraining voor Afghaanse christenen en het opbouwen van een netwerk met hen als onze speerpunten in het verlangen naar versterking en groei van de Afghaanse kerk die nog zo jong en fragiel is.

Graag doen we dit werk met u/jou samen, want zoals het Afrikaanse spreekwoord zegt: als je snel wil gaan, moet je alleen gaan, maar als je ver wil gaan, moet je samen gaan. Wij kunnen en willen niet zonder anderen die op wat voor manier dan ook, in het bijzonder biddend, naast ons staan. Help(t) u/jij ons mee om ‘ver’ te gaan?!

Op de hoogte blijven van ons werk onder Afghanen? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar tft.marieke@gmail.com

Wilt u/wil jij ons (werk) financieel ondersteunen? Giften kunnen overgemaakt worden op het hiernaast vermelde rekeningnummer. Hartelijk dank alvast!

Benieuwd naar Sina’s getuigenis hoe en waarom hij van radicaal moslim een gepassioneerd christen werd? Lees het artikel!Contact achterban
tft.marieke@gmail.com
Rekeningnummer:
IBAN: NL60 RABO 0149 1205 67
t.n.v. St. Werkers in de Wijngaard ,

o.v.v. Vluchtelingenhulp

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world