Willemijn Vlot

Medewerker Interculturele Activiteiten

Het is mijn verlangen dat vluchtelingen zich gezien en geliefd weten, door God en mensen. En dat zij Jezus mogen leren kennen als hun Redder.

Ik breng dit in de praktijk door het organiseren van interculturele activiteiten, zoals een Moeder-en-Kindweekend. Ook ben ik tussenpersoon voor de deelname van vluchtelingenkinderen aan christelijke kinderkampen. Daarnaast ben ik deel van het Eritrea team van Gave, ben ik betrokken bij kleinere projecten en doe ik bezoekwerk.

Als Eritrea team richten we ons op het delen van het goede nieuws van Jezus onder Eritrese vluchtelingen in ons land. Eritreeërs en de Eritrese cultuur hebben een speciale plek in mijn hart. Mijn werk bij Gave is ooit begonnen met het leren fietsen van een Eritrese vrouw in azc Amersfoort. Met haar ben ik nog altijd bevriend.

‘Ik heb hier een liefde leren kennen die ik in mijn eigen land nooit gekend heb.’ -deelneemster Moeder-en-Kind Weekend

Ik ben dankbaar dat ik me in mag zetten voor de mooie missie van Gave. Dit wordt mogelijk gemaakt door de onmisbare steun van een vriendenkring. Door middel van gebed en financiële middelen.

Wil jij ook betrokken zijn en je met mij inzetten voor het delen van Gods liefde met vluchtelingen? Stuur me dan een mail, ik kom graag met je in contact.


/willemijnvlot

/willemijnvlot


Contact achterban
abcwillemijnvlot@gave.nl

Rekeningnummer:
IBAN:  NL 85 INGB 0006 9900 56
t.n.v. Stichting Gave,
o.v.v. Willemijn Vlot

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world