Uitleg automatisch incasso

Door bij het invullen van het donatieformulier te kiezen voor een machtiging, geeft u toestemming aan Stichting Gave om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het opgegeven bedrag (of de opgegeven bedragen) van uw rekening af te schrijven.

Tevens geeft u toestemming aan uw bank om dit bedrag (of deze bedragen) van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Stichting Gave incasseert rond de 25e van de maand. Ons incassant-ID is NL90ZZZ411871310000. Uw machtigingskenmerk vindt u terug bij de omschrijving op uw bankafschrift.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world