Verbinding vluchtelingen en kerken

Steeds meer vluchtelingen komen naar Nederland. Gave wil de kerken ondersteunen om hen te bereiken met het Evangelie. Een belangrijke schakel hierin zijn de interculturele missionaire werkers van Gave. Dit zijn – voormalige – vluchtelingen die hun christelijke geloof delen met hun landgenoten. Zij kennen immers de cultuur en spreken de taal. Maar hoe gaat de samenwerking tussen deze werkers en de lokale kerk? Piet de Wolf en Sanne Wisse delen hun ervaringen in Zeeland. 

“Onze kerk is al enige jaren betrokken bij vluchtelingen”, vertelt Piet de Wolf, missionair ouderling van de Hervormde Gemeente in Goes. “Samen met de Gereformeerde Gemeente uit Kapelle en de Christelijke Gereformeerde Kerk uit Biezelinge begonnen we met internationale diensten. Op zeker moment kwam er een enorme toeloop uit de Arabische wereld naar Zeeland. Vanuit onze passie om vluchtelingen met het Evangelie te bereiken, besloten we een aanvraag te doen voor een pioniersplek, zodat we ondersteuning krijgen vanuit de PKN.” 

Prettige samenwerking

Door financiering van de pioniersplek en Hervormde Gemeente konden twee intercultureel missionaire werkers in dienst komen bij Gave en is het Huis van Vrede gestart in Goes. De samenwerking met Gave ervaart Piet als heel prettig. “We hebben hierdoor geen administratieve rompslomp. Bovendien krijgen we professionele begeleiding van Gave. Ze leveren expertise en helpen bij moeilijker zaken, zoals bijvoorbeeld bij traumahulp.” 

De intercultureel missionaire werkers doen veel pastorale bezoeken, geven bijbelstudie, bieden taallessen en helpen vluchtelingen praktisch met bijvoorbeeld papierwerk of doktersbezoek. Ze startten tevens met speciale middagdiensten voor vluchtelingen in het Arabisch of Farsi.

“Je kunt deze mensen niet zomaar in een Nederlandse kerkdienst proppen.”

“Aanvankelijk wilden we een mengvorm tussen Nederlanders en vluchtelingen. We dachten dat het gemakkelijker zou zijn. Maar je kunt deze mensen niet zomaar in een Nederlandse kerkdienst proppen. Ze hebben een andere taal, cultuur en achtergrond. Sommigen hebben zelfs een ander geloof. Die moet je op een andere manier tegemoet treden”, legt Piet uit die samen met een andere ouderling ondersteuning biedt aan de intercultureel missionair werker, die zelf ook ouderling is in de Hervormde Gemeente. “We vullen elkaar aan.” 

Eén keer in de maand wordt de dienst van Het Huis van Vrede afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Hoewel de Nederlandse gemeenteleden hierbij ook welkom zijn, merkt Piet dat dit nog niet storm loopt. “Voor veel Nederlanders is de andere cultuur best lastig; onbekend maakt onbemind.” Toch ziet hij een groeiend aantal betrokkenen die bijvoorbeeld helpen met vervoer naar de samenkomsten, muzikale begeleiding of kinderwerk.

Warmte van andere culturen

Eén daarvan is Sanne Wisse, die sinds een jaar deel uitmaakt van het team van Huis van Vrede.  “Nadat ik zelf een jaar in het buitenland had gewerkt, zocht ik in het azc naar de warmte van andere culturen. De gastvrijheid zorgde ervoor dat ik mezelf snel thuis voelde. Ook beleven vluchtelingen het geloof op een andere manier. Vanwege hun culturele bril en omdat ze soms de Bijbelteksten voor het eerst lezen, worden nieuwe dingen ontdekt in teksten waar ik soms al jaren overheen lees. Daar leer ik veel van. Hun liederen vind ik ook bijzonder. De teksten zijn vaak diep, geschreven vanuit verdrukking en lijden. De mensen zingen het met heel hun hart, ze doorleven het. Dat raakt me.” 

“De gastvrijheid zorgde ervoor dat ik mezelf snel thuis voelde.”

Toch is het niet uitsluitend positief, merkt Sanne op. “De keerzijde van het intercultureel samenwerken is dat de taalbarrière het communiceren soms lastig maakt. Je denkt dat je elkaar begrijpt, maar dan blijkt het toch anders over te komen. Cultuur zit zo diep in ons, ook na jaren in een andere cultuur blijft dat een vast onderdeel van onze identiteit. Je moet vaak eenvoudiger woorden gebruiken, waardoor je niet helemaal de diepte in kunt. Dit zorgt soms ook voor misverstanden.” 

Het interculturele aspect voegt volgens Sanne ook veel toe aan de Nederlandse kerkcultuur. “Het maakt het rijker. Wij hebben alles goed geregeld en ingekaderd. Bij vluchtelingen gaat het vaak meer over de kern van hun geloof. Ze geloven, dat is voor hen genoeg. En daarmee verdwijnen de hokjes en vakjes.” 

Intercultureel Missionair Werk 

In het intercultureel missionair team van Gave werken acht missionaire werkers, die op diverse plaatsen en vanuit verschillende kerken betrokken zijn bij het werk onder vluchtelingen. Het team wordt door Gave begeleid. De financiën worden veelal lokaal bij elkaar gebracht, maar Gave neemt hierbij de rol van werkgever op zich, waardoor een mooie samenwerking ontstaat. In het team is plek voor nieuwe werkers. In de beginfase is hiervoor ook financiële steun beschikbaar van de missionaire organisatie ‘Verre Naasten’. Verre Naasten heeft ons werk op die manier al voor vijf andere werkers mogelijk gemaakt.  

Tekst: Anna Klappe | Foto: Hanneke Bouman

Gepubliceerd in Weergave 1, 2023

 

Hier vind je meer inspirerende verhalen

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world