In contact met Chinezen

Er komen meer Chinese vluchtelingen naar Nederland. Dit komt deels door de onderdrukking van minderheden in China. Op deze pagina vertellen we hier meer over en geven we enkele tips voor het contact met Chinezen.

Waarom vluchten zij?

Chinezen ontvluchten hun land vooral vanwege politieke redenen, vervolging of corruptie. China is één van de snelst groeiende economieën ter wereld, maar vrijheid is er niet. Het land is een autoritaire staat en de Communistische Partij houdt een stevige greep op de bevolking. Zij duldt geen kritiek. Demonstraties zijn verboden, het digitale verkeer wordt gecontroleerd en de media is streng gecensureerd. Chinese burgers worden vervolgd vanwege een afwijkende mening, hun religie, of de bevolkingsgroep waar ze toebehoren. Het is in China vooral gevaarlijk voor Oeigoeren, Tibetanen en religieuze stromingen, zoals christenen. Er is veel corruptie en mensenrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag. Jaarlijks worden duizenden Chinezen geëxecuteerd of verbannen naar werkkampen.

Wie zijn zij?

Chinezen zijn onderling erg verschillend, bijvoorbeeld wat betreft talen, religies en culturele gewoontes. De Chinese hoofdtaal is het Mandarijn, ’s werelds meest gesproken taal. In China leven 56 verschillende bevolkingsgroepen waarvan de Han Chinezen de meerderheid vormen. De overige 55 volken worden als minderheden beschouwd. Net als andere oosterlingen hebben Chinezen een hechte groepscultuur en is familie erg belangrijk. Ouders doen alles voor hun kinderen. De groeiende welvaart zorgt wel voor veranderingen in de groepscultuur. Jongeren in de stad verwestersen en zijn meer ik-gericht, dan de traditionele oudere generatie. Er is veel prestatiedruk in China, men werkt lange dagen. Een groot deel van de Chinezen woont in één van de welvarende miljoenensteden. Toch is er in China grote inkomensongelijkheid. De meeste armen wonen op het platteland, veelal in de bergen en er wordt erg op hen neergekeken.
Tip: De prachtige documentaires ‘Door het hart van China’ en  ‘Langs de oevers van de Yangtze‘ leren je meer over de Chinese cultuur. Een voor ons soms wat vreemde cultuur die ver afstaat van de onze.

Wat is hun religie?

China is officieel atheïstisch, in theorie is er vrijheid van godsdienst. Er is veel volksgeloof en men doet aan voorouderverering. Ruim 70% van de Chinezen is niet-religieus of Chinees-boeddhist. Naar schatting is 2% christen en 0,45% moslim. De vervolging van religieuze minderheden neemt toe.
In de praktijk staat ‘De Partij’ boven iedere religie. Zij richt zich op omvorming van het christelijk geloof, door controle van binnenuit. De enig erkende kerk is de protestantse Drie-zelfkerk. Deze staat onder streng toezicht van de overheid. Gehoorzaamheid aan de communistische partij staat in deze kerk boven Jezus. Dit wordt de laatste tijd steeds sterker. Kerkleden zijn verplicht communistische liederen te zingen en kruisen zijn verboden. Religieus onderwijs onder de 18 jaar is verboden, Bijbels worden door de Staat herschreven en posters van Mao en premier Xi worden verplicht opgehangen in kerken. Ondanks veel onderdrukking en vervolging groeien de huiskerken met duizenden per dag. Deze ondergrondse of niet-geregistreerde kerken worden bespioneerd via camera’s die overal in China hangen.
Ook anders-religieuze Tibetanen worden door China hardhandig onder de duim gehouden. De meeste moslims zijn Oeigoeren, een Turks volk. Zij lijken qua uiterlijk meer op mensen uit het Midden-Oosten. Er zijn al decennia spanningen tussen Oeigoeren en de Chinese overheid.

Waar lopen Chinezen tegenaan in Nederland?

 • De taalbarrière: alleen een deel van de jonge generatie spreekt goed Engels. Daarnaast hebben ze moeite met de uitspraak.
 • Andere leermethodes: Chinezen zijn gewend om te leren door te herhalen en na te spreken. Zelf nadenken en produceren zijn zij niet gewend.
 • De directheid: Chinezen zijn gewend indirect te antwoorden. Directe vragen of antwoorden kunnen als bedreigend of beledigend worden ervaren.
 • Wantrouwen: Chinezen zijn erg wantrouwend, vooral naar elkaar. Ze zijn bang dat wat zij vertellen tegen hen gebruikt zal worden. Ze zijn ook naar Nederlanders minder open.
 • Informaliteit: in China worden mensen met gezag met veel respect behandeld. Niemand wordt bij de voornaam genoemd. Niet-familieleden noemt men uit respect tante, grote zus of oma.
 • Het individualisme: de Chinese cultuur is een hechte groepscultuur, men doet alles om er niet buiten te vallen en voor elkaar te zorgen. Er wordt zelfs ‘gevochten’ over wie de eer mag hebben om voor een maaltijd in een restaurant te betalen.

Tips in het contact

NB: Lees voor meer relevante tips, de pagina ‘Een relatie opbouwen met vluchtelingen‘.

 • Investeer in een relatie met de ander, door samen tijd door te brengen.
 • Eet samen, dat is voor Chinezen erg belangrijk. Chinezen eten graag rijst of noedels, drinken veel thee en tegenwoordig ook koffie.
 • Probeer Chinezen nooit in het bijzijn van anderen te corrigeren, dat geeft gezichtsverlies.
 • Houd er rekening mee dat je niet vaak een rechtstreeks antwoord zult krijgen op een vraag. Er wordt meestal een heel verhaal omheen verteld. Heb geduld en probeer het antwoord uit het verhaal te halen.
 • Realiseer dat je vragen niet altijd rechtstreeks krijgt, maar soms via een ander. Dit heeft met schaamte en mogelijk gezichtsverlies te maken. Wanneer je iets te eten aanbiedt, zal een Chinees dit uit beleefdheid vaak eerst afwijzen.

Het evangelie dichtbij brengen

 • Bouw aan een relatie en maak het evangelie zichtbaar in woord en daad.
 • Nodig de ander uit voor een dienst in je gemeente of een internationale kerkdienst en zorg voor een warm welkom.
 • Luister samen naar Chinese aanbiddingsmuziek op YouTube of gebruik het digitale Gave Songbook. Informatie hierover vindt je op deze pagina. Per juni 2019 verschijnen enkele Chinese liederen met fonetische tekst en vertaling.
 • Doe de ander een Bijbel in eigen taal cadeau. Lees hier samen uit, indien mogelijk.
 • Realiseer dat sommige Chinezen liever niet naar een Chinese kerk gaan, vanwege onderling wantrouwen.
 • Verdiep je in de Chinese karakters van het Mandarijn, één van de oudste geschriften ter wereld. Het is zeer aannemelijk dat deze geïnspireerd zijn door de eerste elf hoofdstukken van het boek Genesis. Met deze tekens kun je Chinezen laten zien dat in de Chinese cultuur en taal veel christelijke elementen zitten. Een eyeopener, omdat de overheid vertelt dat het christendom een westerse godsdienst is. Zie voor meer informatie deze website.
 • Heb je contact met Oeigoeren, lees dan de pagina ‘In contact met moslims‘ voor meer tips.

Cijfers

 • Wereldwijd waren er in 2020 304.158 Chinese vluchtelingen onder bescherming van de UNHCR (UNHCR).
 • In Europa deden ruim 2115 Chinezen een asielaanvraag in 2020 (Eurostat).
 • In Nederland vroegen 65 Chinezen asiel aan in 2020, ze vormen minder dan 1% van de asielzoekers (Eurostat).
 • Hoewel Chinezen relatief weinig asielaanvragen doen, komt er een aanzienlijk aantal van hen (tijdelijk) naar Nederland voor studie of werk.
 • Op 1 januari 2020 woonden zo’n 81.534 mensen met een Chinese achtergrond in Nederland, waarvan bijna een derde in Nederland geboren is (CBS Statline).

Disclaimer: Omdat het Chinese volk groot is ontkomen wij niet aan generalisaties. Wat wij schrijven geldt voor de meerderheid van Chinese nieuwkomers in Nederland. Het kan zijn dat jij of jouw relatie zich niet herkent in de hier genoemde beschrijvingen. Om je zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen hebben wij de inhoud van deze pagina bij  deskundigen gecheckt.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world