In contact met Pakistanen

Er zijn veel redenen voor Pakistanen om hun land te ontvluchten. Vooral minderheden hebben het zwaar, christenen in het bijzonder. Eenmaal in Nederland is het een grote uitdaging om te integreren. Goed om te weten hoe jij hen hierbij kunt helpen.

Waarom vluchten zij?

Pakistan heeft ernstige politieke en economische problemen. Mensen kunnen nauwelijks rond komen en verlaten hun land, op zoek naar werk en een toekomst. Anderen ontvluchten het land vanwege hevige vervolging. De laatste decennia zijn er radicaal islamitische groepen actief, waaronder de Taliban, AL-Qaida en IS. Zij willen een islamitische staat stichten. Er zijn regelmatig aanslagen en er wordt veel gevochten. Vooral bij de grens met Afghanistan is het onrustig. Pakistan is streng islamitisch. Vooral minderheden ondervinden vervolging en discriminatie, zoals christenen, sjiieten, Ahmadi’s en hindoes. Sommige christenen zijn zelfs levend verbrand. Ook worden zij vals beschuldigd van belediging van de islam en moeten vluchten. In Nederland krijgt ongeveer een derde van de Pakistanen een verblijfsstatus.

Wie zijn zij?

De Pakistaanse kleding is net zo kleurrijk als de Pakistanen zelf: Pakistan is enorm divers in etniciteiten. De grootste groep zijn de Punjabi’s, andere belangrijke zijn de Pathanen, Sindhi’s, Beloetsji, Muhajirs en Seraiki’s. Pakistanen hechten enorm veel waarde aan tradities, zoals het verlenen van gastvrijheid. Toch heeft binnen Pakistan iedere afzonderlijke provincie waarden die hen van de andere onderscheidt.
Urdu en Engels zijn de officiële nationale talen, andere talen zijn Punjabi, Sindhi en Pashtu. Het Pashtu wordt gesproken door Pathanen en de vele Afghanen in het land. Er wonen 1,5 miljoen Afghaanse vluchtelingen in Pakistan. Overigens is Pakistan hier niet blij mee, en worden veel Afghanen gedwongen terug te keren.

Wat is hun religie?

De overgrote meerderheid (97%) is moslim, meestal soennitisch. Pakistan kent geen vrijheid van godsdienst en religieuze minderheden worden gediscrimineerd en vervolgd. Christenen vormen maar 2% van de bevolking, zij zijn meestal katholiek of anglicaans. Pakistanen die zich bekeren tot het christendom wacht de doodstraf of de gevangenis. Vanuit angst hiervoor zijn weinig christenen open over hun geloof. Geloof speelt zich vooral thuis af en in de kerk. Zij leven zoveel mogelijk samen in christelijke wijken in stedelijke centra, vooral in de provincie Punjab. Bijna alle christenen horen tot de armste bevolkingsgroep. Zij hebben weinig onderwijs gehad en vaak slecht betaalde banen. Ze worden gezien als ‘onaanraakbaren’. Ook worden ze uitgescholden met Isai of Esaayi (afgeleid van Jezus) dat betekent ‘iemand die vieze klusjes doet’. Andere minderheden zijn hindoes en ahmadi’s, sikhs, boeddisen, parsis, kalasha en jains en bahais. Ahmadi’s zijn net als hindoes en sjiíeten het slachtoffer van discriminatie en geweld. Ahmadi’s worden door de Pakistaanse overheid niet erkend als moslims. Zij geloven wel in Mohammed als belangrijkste profeet, maar niet als laatste. Volgens hen is Ahmad de laatste profeet, hij leefde in de 19e eeuw in India en zou de, in de Koran, beloofde messias zijn.

Waar lopen Pakistanen tegenaan in Nederland?

 • Communicatie: Nederlands is voor Pakistanen een lastige taal om te leren. Ook het schoolsysteem is heel anders. Sommige Pakistanen spreken wel wat Engels, dat helpt in de communicatie.
 • Westerse cultuur: de Pakistaanse cultuur is gebaseerd op islamitische waarden. Het verschil met de westerse cultuur is groot. Denk aan: kleding, gedragsregels, positie van vrouwen, rechtvaardigheid, machtsverdeling etc.
 • Tolerantie en openheid: Pakistanen zijn dit niet gewend. In Pakistan gaan jongens en meisjes bijvoorbeeld naar aparte scholen.
 • Zelfstandigheid: vooral tieners hebben het hier moeilijk mee. In Pakistan zijn mensen gedurende hun hele leven sterk afhankelijk van hun familie.
 • Fietsen: leren fietsen in Nederland geeft Pakistanen een negatief gevoel en vormt een uitdaging. In Pakistan fietsen alleen arme mensen, zonder geld voor een motorvoertuig. Veel Pakistanen kunnen niet fietsen, vrouwen zeker niet.

Tips in het contact

NB: Lees voor meer relevante tips, de pagina ‘Een relatie opbouwen met vluchtelingen‘.

 • Benader Pakistanen nooit direct. Wordt je uitgenodigd, maar heb je geen tijd? Communiceer dit nooit rechtstreeks. Zeg vriendelijk dat je graag afspreekt en dat de ander van harte welkom is. Zeg dan dat je vanwege verplichtingen niet kunt, maar graag een andere dag afspreekt. Vriendschappelijke relaties hebben in Pakistan hoge prioriteit.
 • Zorg voor eten en drinken wanneer je Pakistanen een dagje mee uit neemt. Pakistanen hebben een gastvrije cultuur. Bij een uitnodiging verwachten zij dat jij als gastheer alles betaalt en regelt. Andersom doen zij dit ook wanneer zij jou uitnodigen.
 • Neem bij je eerste bezoek een cadeau mee, zoals bloemen of chocolade. Kaarten worden niet echt gewaardeerd in de Pakistaanse cultuur.
 • Nodig Pakistanen uit om bij je thuis te komen eten nadat zij jou een keer hebben uitgenodigd. Doe je dit niet, dan wordt dat vanuit hun cultuur gezien als onvriendelijk en onbeleefd.
 • Wees ervan bewust dat Pakistanen heel indirect zijn, ze zullen hun mening nooit direct zeggen. Pakistanen tonen ook hun emoties niet op een directe manier, zoals wij.
 • Zoek uit waar hun interesses liggen. Pakistanen willen graag leren en nieuwe vaardigheden op doen. Leen hen je studieboeken of help hen andere vaardigheden te leren.

Het evangelie dichtbij brengen

 • Geef een Bijbel, de evangeliën of een kinderbijbel in Urdu en lees hier samen uit. Gods Woord kan harten raken, zeker in de eigen taal.
 • Leg een Bijbel of andere christelijke literatuur nooit op de grond. Pakistanen vinden dat heilige boeken respect verdienen en op een hoge plaats bewaard moeten worden.
 • Begin bij de wonderen en gelijkenissen van Jezus. Deze zijn makkelijker te begrijpen en toe te passen op het dagelijks leven. Pakistanen geloven vanuit hun islamitische cultuur ook dat Jezus hen kan genezen, mits zij op Hem vertrouwen. Voorbeelden van wonderen: genezing van melaatsen, blinden en bezetenen, de opwekking van Lazarus, Petrus die loopt op het water en de spijziging van de vijfduizend.
 • Voer geloofsgesprekken met Pakistaanse moslims. Interesseer je in wat zij geloven en deel wat jij gelooft. Je hebt kennis nodig van de islam als je dieper wilt gaan. Door deze gesprekken en verdieping van de relatie komt er later de mogelijkheid te praten over Gods liefde voor de ander.
 • Nodig bevriende Pakistanen uit voor een kerkdienst in je eigen gemeente. Aanbidden van God door muziek en gebed raakt hen soms diep.
 • Nodig Pakistaanse christenen uit voor pastorale activiteiten van je kerk. Betrek hen bij de organisatie. Denk aan bijbelstudie, evangelisatie, pastorale bijeenkomsten en trainingen. Zij vinden dit belangrijk en hebben hier behoefte aan.
 • Houd er rekening mee dat Pakistaanse christenen meestal niet open zijn over hun geloof. Zij houden hun bekering geheim, zelfs voor andere Pakistaanse christenen. Zij zijn bang dat familieleden in Pakistan anders gevaar lopen.
 • Besef dat sommige Pakistaanse moslims zich bekeren of laten dopen vanwege de hoop op een verblijfsvergunning. Uiterlijk gedragen zij zich als christenen, maar hun hart verandert niet. Lees voor een zorgvuldige doopprocedure onze brochure ‘In goede aarde’.

Cijfers

 • Wereldwijd waren er halverwege 2023 115.662 Pakistaanse vluchtelingen onder bescherming van de UNHCR (UNHCR).
 • In Europa deden ruim 33.005 Pakistanen een asielaanvraag in 2022 (Eurostat).
 • In Nederland vroegen 875 Pakistanen asiel aan in 2022 (CBS Statline).
 • Op 1 januari 2022 woonden zo’n 27.261 mensen met een Pakistaanse achtergrond in Nederland (CBS Statline).

 

Disclaimer: Omdat het Pakistaanse volk groot is ontkomen wij niet aan generalisaties. Wat wij schrijven geldt voor de meerderheid van Pakistaanse nieuwkomers in Nederland. Het kan zijn dat jij of jouw relatie zich niet herkent in de hier genoemde beschrijvingen. Om je zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen hebben wij de inhoud van deze pagina bij meerdere deskundigen gecheckt.

"De kerk kan vriendschap bieden. Dat hoeft niet veel te kosten."

- Javed

Lees het verhaal van Javed »

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world