In contact met Eritreeërs

Grote kans dat je het contact met vluchtelingen uit Eritrea lastig vindt. Vreemd is dat niet, de Eritrese cultuur staat ver af van de onze. Kennis van hun achtergrond kan je helpen Eritreeërs beter te begrijpen en gemakkelijker een brug te slaan.

Waarom vluchten Eritreeërs?

Eritrea wordt geregeerd door één van de meest onderdrukkende regimes ter wereld. Al sinds 1993 zijn er geen nationale verkiezingen meer gehouden. Kritiek op de regering is verboden en er is ook geen persvrijheid. De overheid arresteert zelfs iedereen die zij als tegenstanders ziet. Ook religieuze minderheden worden vervolgd. Maar er is nog een reden waardoor veel Eritreeërs hun land verlaten: de onbetaalde dienstplicht voor mannen en vrouwen, die zelfs levenslang kan duren. Hierdoor hebben ze weinig toekomstperspectief. Veel Eritreeërs vluchten daarom via Sudan en Libië naar Europa. Een gevaarlijke reis, velen worden gekidnapt en mishandeld. In ruil voor hun vrijheid worden familieleden in Europa gechanteerd om losgeld te betalen. Sommige anderen worden slachtoffer van orgaanroof.  Vanwege de situatie in Eritrea, krijgen vrijwel alle Eritreeërs een verblijfsstatus in Nederland.

Wie zijn Eritreeërs?

Eritrea kent negen bevolkingsgroepen die in harmonie samenleven. Zij leven vooral van de landbouw of veeteelt. De Tigrinya is de grootste groep (70%). Iedere groep heeft een eigen taal, maar Tigrinya en Arabisch worden het meest gebruikt. Eritreeërs in Nederland zijn meestal Tigrinya en komen meestal van het platteland. Nadat de oorlog met Ethiopië in 1998 weer uitbrak, verviel het land in armoede. Daardoor zijn mensen vooral bezig met overleven; er is weinig voedsel te koop. Veel kinderen groeien op in gebroken gezinnen. Dit is een gevolg van de dienstplicht en de vlucht van diverse familieleden.

De Eritrese cultuur is gericht op de gemeenschap, men is loyaal aan vrienden en familie. Eritreeërs zijn trots op hun gastvrijheid, ze nodigen gasten graag uit voor een uren durende koffieceremonie, met snacks en gesprek. Geloof is voor Eritreeërs een belangrijk en natuurlijk onderdeel van het dagelijks leven, of men nu moslim is of christen.

“Vanwege de taalbarrière kunnen we Nederlanders moeilijk laten zien hoe gastvrij we zijn.”

Nahom (24), Eritrea

Wat geloven Eritreeërs?

In Eritrea is de helft van de bevolking christen en de andere helft moslim.  Moslims en christenen leven in vrede naast elkaar. Van de christenen is 80% orthodox, 10% katholiek en 2,6% evangelisch protestants. Enkel lutheranen, katholieken, orthodoxen en moslims mogen wettelijk hun geloof uitoefenen. Andere stromingen, zoals de pinkstergemeente, worden niet getolereerd. Veel protestantse christenen komen daarom in het geheim samen, zij lopen groot risico te worden opgepakt en jaren onder moeilijke omstandigheden te worden opgesloten.

Vrijwel alle Eritrese vluchtelingen in Nederland zijn christen, meestal Eritrees-orthodox. Een kleiner deel is evangelisch of protestants en bezoekt een evangelisch Eritrese kerken. Het is belangrijk je ervan bewust te zijn dat er spanning kan zijn tussen Eritrees-orthodoxe en Eritrees-protestantse christenen. Op Kerkopdekaart.nl vind je een overzicht van Eritrese orthodoxe en protestantse kerken in Nederland.

Waar lopen Eritreeërs tegenaan in Nederland?

 • Communicatie: Nederlands leren is moeilijk voor Eritreeërs. Dat komt doordat veel Eritreeërs analfabeet zijn of alleen het Tigrinya schrift beheersen. De kennis van het Engels is beperkt. Ook onze manier van leren is nieuw, het Eritrese schoolsysteem is meer gericht op memoriseren.
 • Directheid: voor Eritreeërs is het ongewoon iemand direct aan te spreken. Iemand onder het spreken recht in de ogen kijken wordt in Eritrea als respectloos gezien. Ook zijn Eritreeërs niet gewend hun persoonlijke mening te geven en te praten over hun gevoel. Ze gedragen zich passend bij de rol die zij op dat moment hebben.
 • Eenzaamheid: de Eritrese cultuur is sterk gericht op het ‘wij’. Bijna alles gebeurt samen: slapen, eten, naar buiten gaan. De familie staat centraal en is heel hecht. Veel Eritreeërs in Nederland zijn alleenstaand of minderjarig. Zij moeten hier alles zelf doen en hebben een huis voor zich alleen.
 • Zelfstandigheid: onze cultuur is gericht op het individu. Jongeren worden al op jonge leeftijd zelfstandig. In Eritrea vangt de familie alles op, beslissingen nemen zij samen.
 • Vertrouwen: Door het strenge regime zijn angst en wantrouwen diep geworteld. Dat geldt niet alleen naar de overheid en onbekenden toe, maar zelfs naar familie en vrienden…

Tips in het contact

NB: Lees voor meer relevante tips, de pagina ‘Een relatie opbouwen met vluchtelingen‘.

 • Deel verhalen over je eigen familie en jeugd en toon foto’s. Vraag vervolgens naar hun familie. Vermijd politieke thema’s en te directe en persoonlijke vragen. Veel Eritreeërs zijn angstig en gesloten vanwege de situatie in Eritrea. Voor sommige Eritreeërs is het gevaarlijk zich uit te laten over hun land of regime, want ook in Nederland zijn mensen van de Eritrese overheid actief. Vertrouwen opbouwen kost daarom tijd. Dit gaat niet alleen over de duur waarop je iemand kent, maar ook hoeveel tijd je bereid bent om vrij te maken voor de visite. Blijf je drie of vier uur, tot ook het derde kopje koffie leeg is?
 • Bied hulp bij praktische zaken. Denk aan leren fietsen, regelzaken voor school of de gemeente, bankzaken enz. Eritreeërs hebben deze hulp extra hard nodig. Zij komen uit een arm land, met weinig voorzieningen. Zo is er weinig internet en worden geldzaken meestal contant gedaan.
 • Communiceer duidelijk dat je wilt helpen, niet van de IND bent en dat je geen beslissingen kunt nemen over hun procedure.
 • Gebruik humor! Samen lachen is een goed contactmiddel bij Eritreeërs. Begin niet meteen een diep gesprek, dat komt pas veel later.
 • Houd vol! De relatie lijkt soms van één kant te komen, maar wordt wel gewaardeerd! Hoe langer het contact, hoe meer het vertrouwen groeit.
 • Geniet van hun gastvrijheid: Eritreeërs zijn trots, zij geven hun gasten graag het beste, ook als ze zelf weinig hebben.

Zoek je meer tips en (achtergrond)informatie? Meld je gratis aan voor onze informatiebrief ‘In contact met Eritreeërs’ via eritreateam@gave.nl. Hier kan je ook terecht met al je andere vragen over deze doelgroep.

Hoe breng je het evangelie dichtbij?

 • Spreek over jezelf als een christen die de leer van de Bijbel volgt. Weet dat orthodoxe Eritreeërs contact met protestanten liever mijden. Er is wantrouwen en protestanten worden gezien als vijandig. Wees echter niet beschaamd te vertellen wat je kerkelijke achtergrond is. Het is wel belangrijk dat je hen laat zien dat je ernaar verlangt Gods Woord te gehoorzamen en een heilig leven te leiden. Wil je meer leren over het orthodoxe geloof? Gebruik dan onze e-learning.
 • Zoek met Eritrese christenen samen naar verdieping door geloofsgesprekken en het voorlezen of samen lezen van de Bijbel. Mooi is om delen van de Bijbel af te spelen in het Nederlands of Tigrinya via een app. Spreek er dan samen over wat je hoort, wat je over God leert en hoe je samen kunt gehoorzamen wat je hebt geleerd.
 • Gebruik bijbelverhalen: Eritreeërs zijn verhalenvertellers. Dat is hoe nieuws en informatie met elkaar worden gedeeld. Deel verhalen met een betekenis, en vraag of je jouw favoriete bijbelverhaal mag vertellen. Vraag of zij het hunne willen delen.
 • Begin geen discussie over de inhoud van het orthodoxe geloof, maar vraag ernaar vanuit interesse. Dit geeft je zelf later ook de gelegenheid zelf iets over jouw geloof te delen. Vraag bijvoorbeeld hoe orthodoxe feestdagen worden gevierd of hoe een kerkdienst eruit ziet. Vermijd het benoemen van verschillen, zoals de rol van engelen of de positie van Maria.
 • Nodig bevriende Eritreeërs uit voor een kerkdienst of viering in je eigen gemeente. Besef dat orthodoxe Eritreeërs mogelijk niet graag meegaan naar een protestantse kerk.
 • Zing met protestantse Eritreeërs eens een lied in Tigrinya. Het Gave Songbook bevat vier liederen in het Tigrinya, het lied ‘Dit is de dag’ kun je hier gratis downloaden. Op YouTube vind je de volledige afspeellijst. Wees in het contact met orthodoxe Eritreeërs voorzichtig in het delen van protestantse muziek. Gezien de totaal andere instrumenten en woorden, zien zij deze als ketterij.
 • Nodig Eritreeërs (zowel protestants als orthodox) met Kerst of Pasen thuis uit voor een maaltijd en deel met hen waarom jij deze feesten viert en vraag wat deze feestdagen voor hen betekenen.
 • Geef een Bijbel in het Tigrinya kado.
 • Deel onze sociale mediakanalen of losse video’s met je contacten. Speciaal voor orthodoxe Eritreeërs hebben we een website (komt binnenkort online), een YouTube-kanaal en een Facebookpagina. Hier delen we video’s over de Bijbel en het evangelie in het Tigrinya.

Cijfers

 • Wereldwijd waren er halverwege 2023 537.161 Eritrese vluchtelingen onder bescherming van de UNHCR (UNHCR).
 • In Europa deden ruim 10.805 Eritreeërs een asielaanvraag in 2022 (Eurostat).
 • In Nederland vroegen 1.365 Eritreeërs asiel aan in 2022 (Eurostat), in totaal kwamen er 1.935 Eritreeërs naar Nederland.
 • Ruim een derde van deze Eritreeërs was alleenstaand en minderjarig.
 • Op 1 januari 2022 woonden zo’n 25.080 mensen met een Eritrese achtergrond in Nederland (CBS Statline).

Externe links

Disclaimer: Omdat het Eritrese volk groot is ontkomen wij niet aan generalisaties. Wat wij schrijven geldt voor de meerderheid van Eritrese nieuwkomers in Nederland. Het kan zijn dat jij of jouw relatie zich niet herkent in de hier genoemde beschrijvingen. Om je zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen hebben wij de inhoud van deze pagina bij meerdere deskundigen gecheckt.

"Ik vind het schokkend om te zien hoe eenzaam ouderen hier soms zijn."

- Bethlehem

Lees het verhaal van Bethlehem »

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world