In contact met Eritreeërs

Grote kans dat je het contact met vluchtelingen uit Eritrea lastig vindt. Vreemd is dat niet, de Eritrese cultuur staat ver af van de onze. Kennis van hun achtergrond kan je helpen Eritreeërs beter te begrijpen en gemakkelijker een brug te slaan.

Waarom vluchten Eritreeërs?

Eritrea wordt geregeerd door één van de meest onderdrukkende regimes ter wereld. Al sinds 1993 zijn er geen nationale verkiezingen meer gehouden. Kritiek op de regering is verboden en er is ook geen persvrijheid. De overheid arresteert zelfs iedereen die zij als tegenstanders ziet. Ook religieuze minderheden worden vervolgd. Maar er is nog een reden waardoor veel Eritreeërs hun land verlaten: de onbetaalde dienstplicht voor mannen en vrouwen, die zelfs levenslang kan duren. Hierdoor hebben ze weinig toekomstperspectief. Veel Eritreeërs vluchten daarom via Sudan en Libië naar Europa. Een gevaarlijke reis, velen worden gekidnapt en mishandeld. In ruil voor hun vrijheid worden familieleden in Europa gechanteerd om losgeld te betalen. Sommige anderen worden slachtoffer van orgaanroof.  Vanwege de situatie in Eritrea, krijgen vrijwel alle Eritreeërs een verblijfsstatus in Nederland. Zij zorgen voor hun achtergebleven familieleden door geld op te sturen. Hierdoor ondersteunen zij echter indirect het regime, dat sterk afhankelijk is van dit geld.

Wie zijn Eritreeërs?

Eritrea kent negen bevolkingsgroepen die in harmonie samenleven. Zij leven vooral van de landbouw of veeteelt. De Tigrinya is de grootste groep (70%). Iedere groep heeft een eigen taal, maar Tigrinya en Arabisch worden het meest gebruikt. Eritreeërs in Nederland zijn meestal Tigrinya en komen van het zuidelijke platteland. Nadat de oorlog met Ethiopië in 1998 weer uitbrak, verviel het land in armoede. Daardoor zijn mensen vooral bezig met overleven; er is weinig voedsel te koop. Veel kinderen groeien op in gebroken gezinnen. Dat komt deels doordat hun ouders dienstplicht hebben of zijn gevlucht naar het buitenland. De afwezigheid van ouders maakt oudste kinderen al jong verantwoordelijk. Zij werken mee en kunnen niet naar school. Vaak hebben kinderen uit één gezin verschillende vaders.

Wat geloven Eritreeërs?

Ongeveer de helft van de bevolking is christen, de andere helft is moslim. Moslims zijn voornamelijk soennitisch, christenen zijn katholiek of Eritrees-Orthodox. Men is streng naar religieuze stromingen; alleen lutheranen, katholieken, orthodoxen en moslims mogen wettelijk hun geloof uitoefenen. Andere stromingen, zoals de pinkstergemeente, worden niet getolereerd. Veel protestantse christenen komen daarom in het geheim samen, zij lopen groot risico te worden opgepakt.
Moslims en christenen leven in vrede naast elkaar. Vrijwel alle Eritreeërs die naar Nederland zijn gekomen, zijn christen en dan meestal orthodox. Moslims vluchten namelijk meestal naar Sudan en blijven daar wonen. Het geloof van een Eritreeër is zichtbaar aan zijn kleding. Orthodoxe christenen gaan in het wit gekleed, moslims dragen gekleurde kleding.

” Vanwege de taalbarrière kunnen we moeilijk laten zien hoe gastvrij we zijn.”

Nahom (24 jaar), Eritrea

Waar lopen Eritreeërs tegenaan in Nederland?

 • Communicatie: Nederlands leren is moeilijk voor Eritreeërs. Dat komt doordat veel Eritreeërs analfabeet zijn of alleen het Tigrinya schrift beheersen. Engels spreken ze meestal niet. Ook onze manier van leren is nieuw, het Eritrese schoolsysteem is meer gericht op kennis stampen, niet op zelf nadenken.
 • Directheid: voor Eritreeërs is het ongewoon iemand direct aan te spreken. Iemand onder het spreken recht in de ogen kijken wordt in Eritrea als respectloos gezien. Ook zijn Eritreeërs niet gewend hun persoonlijke mening te geven en te praten over hun gevoel. Ze gedragen zich passend bij de rol die zij op dat moment hebben.
 • Eenzaamheid: de Eritrese cultuur is sterk gericht op het ‘wij’. Bijna alles gebeurt samen: slapen, eten, naar buiten gaan. De familie staat centraal en is heel hecht. Veel Eritreeërs in Nederland zijn alleenstaand of minderjarig. Zij moeten hier alles zelf doen en hebben een huis voor zich alleen.
 • Zelfstandigheid: onze cultuur is gericht op het individu. Jongeren worden al op jonge leeftijd zelfstandig. In Eritrea vangt de familie alles op. Beslissingen nemen zij samen. Pas na het trouwen is er wat meer keuzevrijheid.
 • Vertrouwen: Door het strenge regime zijn angst en wantrouwen diep geworteld. Dat geldt niet alleen naar de overheid en onbekenden toe, maar zelfs naar familie en vrienden…

Tips in het contact

NB: Lees voor meer relevante tips, de pagina ‘Een relatie opbouwen met vluchtelingen‘.

 • Communiceer voorzichtig: vermijd directe en persoonlijke vragen en vraag niet naar familie. Veel Eritreeërs zijn angstig en gesloten vanuit de onveiligheid en controle die ze kennen. Voor sommige Eritreeërs is het zelfs gevaarlijk zich uit te laten over hun land of regime, want ook in Nederland zijn mensen van de Eritrese overheid actief. Hun gesprekspartner kan een verrader zijn. Vertrouwen opbouwen kost daarom tijd.
 • Help hen met praktisch leven in Nederland. Eritreeërs hebben deze hulp extra hard nodig. Zij komen uit een zeer arm land, met weinig voorzieningen. Zo is er weinig internet, veel Eritreeërs weten bijvoorbeeld niet hoe ze een e-mail moeten versturen.
 • Communiceer duidelijk dat je wilt helpen, niet van de IND bent en dat je geen beslissingen kunt nemen over hun procedure.
 • Gebruik humor! Samen lachen is een goed contactmiddel bij Eritreeërs. Begin niet meteen een diep gesprek, dat komt pas veel later.
 • Houd vol! De relatie lijkt soms van één kant te komen, maar wordt wel gewaardeerd! Hoe langer het contact, hoe meer het vertrouwen groeit.
 • Geniet van hun gastvrijheid: Eritreeërs zijn trots, zij geven hun gasten graag het beste, ook als ze zelf weinig hebben.

Hoe breng je het evangelie dichtbij?

 • Weet dat orthodoxe Eritreeërs contact met protestanten liever mijden. Er is wantrouwen en protestanten worden gezien als vijandig. Wil je meer leren over het orthodoxe geloof? Gebruik dan onze e-learning.
 • Zoek met Eritrese christenen samen naar verdieping door geloofsgesprekken en het lezen van de Bijbel.
 • Gebruik bijbelverhalen: Eritrea heeft een vertelcultuur en geen leescultuur.
 • Begin geen discussie over de inhoud van het orthodoxe geloof. Vermijd het benoemen van verschillen, zoals de rol van engelen of de positie van Maria.
 • Nodig bevriende Eritreeërs uit voor een kerkdienst of viering in je eigen gemeente. Besef dat orthodoxe Eritreeërs mogelijk niet graag meegaan naar een protestantse kerk. Zing met protestantse Eritreeërs eens een lied in Tigrinya. Het Gave Songbook  bevat vier liederen in het Tigrinya, het lied ‘Dit is de dag’ kun je hier gratis downloaden. Op YouTube vind je de volledige afspeellijst.
 • Breng Eritrees protestantse christenen met elkaar in contact. Neem hen mee naar een kerkdienst of bijbelstudie in Tigrinya, als zij hier open voor staan. Zie hiervoor de Overzichtslijst anderstalige kerkdiensten.
 • Verwijs mensen door naar de online Tigrinya community Kom Op De Thee

Cijfers

 • Wereldwijd waren er in 2020 604.589 Eritrese vluchtelingen onder bescherming van de UNHCR (UNHCR).
 • In Europa deden ruim 9.575 Eritreeërs een asielaanvraag in 2020 (Eurostat).
 • In Nederland vroegen 435 Eritreeërs asiel aan in 2020 (Eurostat).
 • Een groot gedeelte van de vluchtelingen uit Eritrea is alleenstaand en minderjarig.
 • Op 1 januari 2020 woonden zo’n 20.978 mensen met een Eritrese achtergrond in Nederland (CBS Statline). Ieder geboren voor de onafhankelijkheid in 1993, wordt in de statistieken als Ethiopisch genoteerd.

Externe links

Disclaimer: Omdat het Eritrese volk groot is ontkomen wij niet aan generalisaties. Wat wij schrijven geldt voor de meerderheid van Eritrese nieuwkomers in Nederland. Het kan zijn dat jij of jouw relatie zich niet herkent in de hier genoemde beschrijvingen. Om je zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen hebben wij de inhoud van deze pagina bij meerdere deskundigen gecheckt.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world